Skip to main content
Beerlander

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором з одного боку - Beerlander, з іншого боку - Продавець (Магазини, магазин), з третьої сторони, - будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, розміщених на платформі Beerlander.

1.2. Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою платформи Beerlander і Покупці при придбанні Товарів, з використання платформи Beerlander приймають умови цього Договору про наступне.


2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://ckr.beerlander.com.ua/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Сторін цього Договору.

 «Акцепт» -Прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару на платформі Beerlander https://ckr.beerlander.com.ua/

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на платформі Beerlander https://ckr.beerlander.com.ua/ розміщено пропозицію Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали платформу Beerlander https://ckr.beerlander.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою платформи Beerlander мають намір його продати.

Beerlander - сервіс, платформа, в тому числі її мобільна версія, яка відображає онлайн і мобільні технології, що з'єднують Покупців, Продавців і осіб, які здійснюють доставку, і за допомогою якої Покупці роблять замовлення на придбання товарів, а Продавці (магазини) розміщують такий товар на продаж.

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на платформі Beerlander заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець (магазин) зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі замовлення, оформленого Покупцем на відповідній платформі Beerlander, в тому числі з використанням мобільних версій платформи, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором , купити Товар і сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець (магазин) гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою, або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

3.5. Що стосується мобільних версій платформи Beerlander, Сторони заявляють що будуть використовувати платформу і послуги (1) з продуктами під брендом APPLE, що працюють під управлінням IOS (власної операційної системи APPLE) або продуктами, що працюють на ANDROID; і (2) відповідно до «Правилами користування», викладеними в умовах використання APPLE APP STORE або умовах використання GOOGLE PLAY. Що стосується використання Сторонами версії платформи і послуг для IOS, Сторони визнають і погоджуються, що (1) цей договір є договором тільки між Сторонами, а не APPLE. Використання Сторонами платформи і послуг Beerlander має відповідати умовам використання APP STORE. Сторони погоджуються, з тим, що APPLE не зобов'язана надавати будь-які послуги з обслуговування та підтримки платформи або послуг Beerlander.

3.6 .Сторони підтверджують і погоджуються, що повинні зареєструвати обліковий запис і надати інформацію про себе, щоб користуватися послугами Beerlander, наприклад інформацію про профілі і платежі. Сторони несуть відповідальність за надання точної інформації, за збереження конфіденційності власного облікового запису і пароля (включаючи, наприклад, будь-який сторонній пароль для входу, наприклад, GOOGLE) а також за будь-які дії, що відбуваються в обліковому записі або через неї. Якщо Сторони обґрунтовано впевнені, що цілісність їх облікового запису або конфіденційність поставлена під загрозу, вони повинні негайно повідомити відповідні служби через сторінку контактів Beerlander. Сторони не повинні створювати кілька облікових записів.

3.7. Якщо сторона, що надає товари або послуги, не погоджує інше в письмовій формі, всі товари та послуги надаються в стані «як є» і без будь-яких гарантій.

3.8 .Beerlander в партнерстві зі своїми постачальниками послуг («незалежні постачальники послуг») надають Сторонам інформацію і онлайн-методи для покупки і доставки товарів. Незалежні постачальники послуг не надають товари для онлайн-продажів, але надають необхідну інфраструктуру, щоб надати Сторонам послуги на замовлення товарів, доступних онлайн, і надати послуги доставки.

3.9. Сторони цього договору є незалежними підрядниками по відношенню один до одного, таким чином не одна зі сторін не здійснює контроль за будь-якою іншою Стороною і не несе відповідальність за будь-яку іншу Сторону.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1 .Магазини (Продавці) - це точки продажу, торгові організації, магазини і / або склади, які демонструють і продають товари народного споживання клієнтам через платформу і сервіси Beerlander. Магазини (Продавці) виконують замовлення для Покупців, якщо не вказано інше. Самі магазини не пропонують послуги доставки, якщо магазин прямо не повідомляє покупцеві інше. Магазини (Продавці) можуть надавати Покупцям варіанти отримання товару на власний розсуд кожного магазину (Продавця).

4.2. Продавець (магазини) зобов'язані виконувати умови цього Договору, виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця, перевіряти якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки і його відправки.

4.3. Продавець (магазини) має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупці використовують послуги для придбання продуктів в магазинах і для отримання доставки таких продуктів від осіб, які здійснюють таку доставку. Покупці не контролюють і не несуть відповідальності за будь-який магазин, продавця або кур'єра, а також за Beerlander.

5.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

5.3. Покупець має право оформити замовлення на відповідній платформі Beerlander і вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Beerlander

6.1. Тарифи Beerlander можуть час від часу змінюватися на розсуд Beerlander без обов'язку попередньо письмово повідомляти Сторони.

6.2. Beerlander може вносити поліпшення та / або зміни в сервіси, послуги і міняти контент в будь-який час і без попереднього повідомлення. Beerlander може вносити в даний договір зміни, без попереднього повідомлення. І ці зміни є обов'язковим для всіх Сторін з моменту їх розміщення на сайті https://ckr.beerlander.com.ua/ Якщо Сторони не згодні зі зміною, Сторони зобов'язані відмовитися від користування платформою і послугами Beerlander.

6.3. Сервіси Beerlander відстежують дані інвентаризації, щоб гарантувати їх точність перед завантаженням на платформу і після завантаження, поки вони демонструються Покупцям, але деякі елементи можуть бути недоступні, навіть якщо сервіси вказують, що елемент доступний.

6.4. Beerlander може змінити або припинити дію будь-яких послуг, програм, рекламних акцій і / або інших пропозицій, угод, купонів, промокодів і / або інших спеціальних пропозицій (далі «пропозиції»), описаних або пропонованих через платформу, в будь-який час без попереднього повідомлення. Не всі продукти доступні в магазинах для онлайн-замовлення в будь-який час. Деякі або всі пропозиції, або продукти можуть не працювати в певному регіоні (або в певному місці доставки). Сторони не повинні зловживати і відтворювати пропозиції, наприклад, шляхом створення декількох облікових записів для використання одного і того ж пропозиції.

6.5. Beerlander заявляє, а Сторони погоджуються, що інформація про продукти, доступ до яких здійснюється через платформу, отримана з інформації, наданої виробником продуктів; час від часу вони можуть змінювати свої етикетки або списки інгредієнтів; а фактична упаковка і матеріали продукту можуть містити більше і / або відрізнятися від інформації, зазначеної на платформі. Відповідно, Сторони не повинні покладатися виключно на інформацію про продукт, представлену на платформі, але завжди повинні уважно читати етикетки, попередження та інструкції перед використанням або споживанням продукту і звертатися до виробника продукту безпосередньо з будь-яких питань.


7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

7.1. Вік Сторін повинен бути не менше ніж вісімнадцять років для користування послугами, сайтом, платформою Beerlander на момент такого користування.

7.2. Покупки алкоголю можуть бути здійснені тільки особами старше 18 років. При купівлі алкоголю Покупець заявляє і гарантуєте, що йому виповнилося 18 років. Що стосується покупок алкоголю, особа, яка доставляє товар, залишає за собою право відмовити в доставці, якщо одержувач не може надати належний документ, що засвідчує особу, яка відповідає за замовлення і підтверджує факт досягнення цією особою 18 років. Документи, які можуть засвідчувати особу, повинні містити дані особи з фотографією, а саме: посвідчення водія або паспорт. Кур'єри можуть також відмовити в доставці алкоголю будь-якій особі, яка перебуває в явному стані алкогольного, наркотичного, іншого хімічного сп'яніння або в іншому стані, що становить помітну небезпеку для нього самого або інших. У деяких сферах і в деяких регіонах поставки алкоголю і тютюну можуть бути обмежені.

7.3. Використовуючи платформу або сервіси, Сторони підтверджують, що їм виповнилося вісімнадцять (18) років; у них хороша репутація щодо послуг (тобто їм раніше не відмовляли в наданні послуг Beerlander); Сторони будуть дотримуватися всіх норм чинного законодавства України; якщо Сторони використовують послуги від імені організації або юридичної особи, то вони заявляють, що мають всі повноваження на укладення даного договору від імені цієї організації або юридичної особи. Сторони згодні з тим, що інформацію, яку вони надають в сервісах, є точною і що вони будуть постійно оновлювати та актуалізувати її.

7.4. При покупці (замовленні) товару у Покупця є можливість зробити коментарі та специфікації (наприклад, «Великі стиглі помідори, будь ласка"), а також варіанти заміни (наприклад, «Якщо немає органічного кави-то звичайна зернова кава сорту "Арабіка"). Магазини (Продавці) і особи, які займаються доставкою, докладатимуть розумні зусилля, щоб прочитати і спробувати виконати коментарі і специфікації Покупця, але Beerlander не дає ніяких гарантій виконання таких коментарів і специфікацій. Покупці зобов'язуються, відповідно до звичаїв ділового обороту, бути розсудливими з кур'єрами і магазинами (Продавцями) в своїх побажаннях, запитах і замовленнях. Виконання будь-якого запиту залежить від наявності можливості.

7.5. Покупці визнають, що після розміщення замовлення через Beerlander замовлення може бути швидко оброблене магазином і особою, що здійснює доставку. Коли замовлення знаходиться в обробці, віно не може бути змінено без згоди магазину (Продавця) і постачальника, якщо це може бути застосовано.

7.6. Зміни замовлення обробляються службами в індивідуальному порядку на розсуд Beerlander. Політика Beerlander полягає в тому, щоб ретельно і сумлінно допомагати Покупцям в обробці цих запитів.


8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1 Магазини (Продавці) зобов'язані надавати Покупцям актуальні та точні ціни через платформу Beerlander. Якщо продукт вже був придбаний і доставлений Покупцю (або знаходиться в процесі доставки кур'єром), то магазин (Продавець) погоджується дотримуватися цін, опублікованих на платформі Beerlander.

8.2 Якщо оплата покупок на рахунку Покупця прострочена, інформація про облікового запису Покупця може бути відправлена в колекторське агентство / колектору, і до Покупця можуть бути застосовані заходи по стягненню і сплаті зборів і витрат, пов'язаних зі стягненням.

8.3 За скасування замовлення можуть потребувати додаткової оплати. Покупцям рекомендується ознайомитися з поточною інформацією Beerlander про збори і правилах скасування замовлення, бронювання.

8.4 Служби будуть обробляти платіжну інформацію Покупця для оплати його замовлень. Покупцеві буде запропоновано підтвердити платежі перед відправленням замовлення в Beerlander. Якщо інше не погоджено в письмовій формі, всі платежі поверненню не підлягають. Сторона, яка надає послуги, може стягнути плату або додаткову плату і такі збори і доплати можуть змінюватися з часом на розсуд Beerlander. Перед виконанням нових замовлень Покупцеві рекомендується перевіряти актуальну інформацію про тарифи Beerlander.

8.5 Сторони, які надсилають свої платіжні реквізити в сервіси, дозволяють Beerlander і його стороннім постачальникам послуг, обробляти платежі по замовленнях у відповідності зі способом оплати, зазначеному в обліковому записі Покупця. Нові способи оплати і деякі існуючі способи оплати (наприклад, кредитна карта) можуть вимагати тимчасового блокування до попередньої авторизації до перевірки Beerlander облікового запису Покупця і доступного кредиту або балансу для передбачуваної покупки. Після закінчення або скасування замовлення Покупця попередня авторизація знімається приблизно протягом 2-4 робочих днів, в залежності від власника рахунку Покупця.


9. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ

9.1. Особи, що займаються доставкою, використовують послуги сторонніх постачальників послуг для самостійного вибору і виконання завдань доставки продуктів, які Покупці купують на платформі в обмін на плату від сторонніх постачальників послуг. Кур'єри самостійно не надають продукцію. Особи, які здійснюють доставку, є незалежними підрядниками для послуг Beerlander і не перебувають у трудових або агентських відносинах з Beerlander, магазинами або клієнтами.

9.2. Якщо товар пошкоджений при транспортуванні, стороною, яка приймає на себе ризик пошкодження товару, є служба доставки за умови, що пошкодження очевидно отримано при доставці. Покупець повідомляє службу доставки про пошкодження при отриманні товару. Після отримання товару Покупець не має права пред'являти претензії з приводу недоліків товару до служби доставки.

9.3. Покупець несе відповідальність за надання кур'єру доступу до зазначеного Покупцеві місця доставки. Особи, які здійснюють доставку, мають право керуватися своїм власним тлумаченням опису місця доставки Покупця.

9.4. Якщо Покупець вимагає доставки іншій особі в певному місці, то постачальник може залишити товар тільки тій особі, яку було вказано Покупцем. Якщо особа не присутній в зазначеному місці доставки, коли кур'єр прибуває для завершення доставки, то кур'єр може або (1) спробувати зв'язатися з Покупцем, щоб запланувати доставку на інший час або (2) повернути замовлення Продавцю, щоб Покупець міг забрати товар при першій нагоді в розумні терміни. У будь-якому випадку Beerlander залишає за собою право стягувати з Покупця повну суму замовлення разом з доплатою за повторну доставку.

9.5. Якщо Покупець дозволяє доставку в місце без присутності особи, то постачальник може залишити товар у зазначеному Покупцем місці. Особа, що займається доставкою, може сфотографувати доставлений замовлення і завантажити його в служби для зручності Покупців як доказ доставки.

9.6. Beerlander докладатиме всіх розумних зусиль для того, щоб дотримуватися всіх рекомендацій по доставці в терміни і час, вказане в послугах для конкретного замовлення. В іншому випадку терміни доставки регулюються загальними стандартами розумності.

9.7. Сторони визнають те, що з них буде стягуватися плата за доставку, яка буде відображатися в їх профілі і при оплаті.

9.8. Сторони можуть безкоштовно давати чайові кур'єру. Такі чайові є виключно доходом особи, яка здійснює доставку, і не приймаються і не враховуються будь-яким способом службами або магазинами.


10. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

10.1. Порядок і умови повернення товару встановлюються в кожному магазині (кожним Продавцем) окремо на свій розсуд. Перед тим як купувати товар Покупець зобов'язаний ознайомтеся з правилами та умовами його повернення.

10.2. Продавець і кур'єр видають Покупцеві оригінал квитанції. Кур'єр не зобов'язаний повертати товари покупця в магазин; тим не менш, кур'єр має право самостійно погодитися зробити це для Покупця, за умови такого узгодження кур'єра зі сторонніми постачальниками послуг.


11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Відсутність вимог (претензій) від Beerlander до будь-якої з Сторін щодо дотримання умов цього договору і виконання своїх зобов'язань, не означає відмови Beerlander від можливості надалі пред'явити такі вимоги.

11.2. Продавець і Покупець зобов'язуються захищати та звільняти Beerlander і його агентів, представників, працівників (за вибором Beerlander) від будь-яких звинувачень, претензій, судових позовів («позов»), поданих проти Beerlander іншою стороною або третьою особою в результаті використання Продавцем і Покупцем платформи або послуг.

11.3. Продавець і Покупець є відповідальними сторонами, в тому числі, за порушення даного договору, порушення прав інтелектуальної власності, порушення, що випливають зі пов'язаних договорів, за порушення чинного законодавства, умисне неправомірне поводження або злочин.

11.4. Компенсація Продавця і Покупця повинна покривати будь-які збитки, присуджених до стягнення з Beerlander, а також витрати на професійну правову допомогу, понесені Beerlander в зв'язку з будь-якими такими позовами; за умови, що Beerlander невідкладно направить відповідальній стороні письмове повідомлення про позов. Якщо відповідальна сторона забезпечує захист, відповідальна сторона повинна контролювати захист і будь-яке врегулювання позовних вимог і претензій. Beerlander залишає за собою право контролювати будь-яке питання (без обмежень зобов'язань по відшкодування збитків по справжньому стану) і відповідальна сторона погоджується в необхідному обсязі співпрацювати з Beerlander щодо захисту від позовних вимог, претензій.

11.5. Кожна сторона несе відповідальність за використання послуг виключно в законних цілях. В цьому відношенні сторона не може без обмежень (а) перехоплювати або контролювати будь-яке обладнання, яке не належить їй; (B) використовувати будь-який тип мережі, вірусу, DOS атак, TRIADA VIRUS, або будь-які інші коди, інструкції, призначені для пошуку, пошкодження, необґрунтованого видалення або зміни контенту платформ і послуг; (C) завдавати чи мати намір завдати будь-якого збитку або пошкодження, або загрожувати завдати шкоди будь-кому. Якщо сторона отримує незаконний, несанкціонований доступ платформі Beerlander, це відбувається з її власної ініціативи і це її власна відповідальність за дотримання чинного законодавства.

11.6. Покупець розуміє, що при використання послуг Продавцем їх обладнання та інші засоби можуть бути потенційно небезпечними, шкідливими або небажаного змісту, і що Покупець, вибираючи використання послуги, діє на свій страх і ризик.

11.7. Сторони прямо відмовляються від будь-якої або всієї відповідальності, претензій або збитків, викликаних або будь-яким чином пов'язаних з особами, які здійснюють доставку.

11.8. Beerlander не є незалежним перевіряючим або експертом, і не оцінює характер, досвід, якість або безпеку осіб, що здійснюють доставку, і не здійснює незалежну перевірку і оцінку законності товарів, що надаються Продавцями.

11.9. Beerlander не несе відповідальність за будь-які дії або упущення Продавців. Beerlander не є стороною суперечок або переговорів, суперечок між Покупцями, Продавцями або третіми особами. Кожна Сторона несе відповідальність за свою власну сферу діяльності і поведінку і повністю несе ризики, пов'язані зі своїми власними рішеннями.

11.10. Beerlander повною мірою, дозволеному чинним законодавством, за жодних обставин і ні за яких умов, в силу будь-яких прав, договорів, угод або в силу інших підстав не несе відповідальність перед Продавцем і Покупцем, або будь-якою іншою стороною або іншою особою за втрату прибутку, упущену вигоду, штрафні санкцій, або будь-які непрямі, спеціальні, випадкові або непрямі збитки або втрати, через недбалість будь-якого характеру, в тому числі, але не обмежуючись, збитки через втрату господарства, зупинки роботи або втрату даних, будь-яких інших пошкоджень або втрат, ні за яких обставин. Загальна відповідальність Beerlander не перевищує вартості одного замовлення на момент його здійснення або суму, еквівалентну 100 (сто) доларів США, в залежності від того, яка сума менше.

11.11. Beerlander не підтверджує, не гарантує та не несе відповідальності за будь-які споживчі товари, і Beerlander не є стороною, учасником або контролером будь-яких угод між Продавцями або третіми сторонами.

11.12. Представники служби доставки несуть особисту відповідальність за управління своїми транспортними засобами належним чином, безпеку та надійність. Beerlander не підтверджує, не гарантує і не приймає відповідальність за будь-які послуги з доставки та Beerlander не є стороною і ніколи не контролює будь-які послуги з доставки.

11.13. Beerlander не відповідає за етикетки магазинів щодо споживчих товарів, надання точної дієтичної інформації, попередження про алергени, попереджень за загальну інформацію про безпеку продукту і не гарантує точну, повну або безкоштовно надійну інформацію. Весь контент Beerlander надається тільки для загальної інформації. Ризик використання товарів, споживчих продуктів, несуть виключно особи, які використовують послуги Beerlander.

11.14. Платформа і послуги Beerlander надаються в стані «як є», і Beerlander відмовляється повною мірою від будь-яких прямих або непрямих заяв, гарантій або запевнень, дозволених законодавством, в тому числі, без обмеження по термінах, тривалості, безпеки, придатності , точності, і будь-яких інших обмежень. Дане обмеження відповідальності також поширюється на послуги і споживчі товари, що надаються іншими сторонами.

11.15. Beerlander не несе відповідальності щодо кількості та якості поставленого товару Продавцем. Цим питанням займаються виключно магазини (Продавці).

11.16. Beerlander і магазини (Продавці) не несуть відповідальності за неточності, перекручення чи упущення, пов'язані з будь-якою інформацією про продукти, зазначеної на платформі. Крім того, навіть не дивлячись на те, що Сторони докладають зусиль для точного опису і відображення продуктів і послуг на платформі, продукти на платформі можуть мати неправильну вартість, неточне опис або бути недоступними, і можуть бути затримки в оновленні інформації на платформі і в рекламі на платформі.

11.17. Сервіси можуть містити посилання на сторонні веб-сайти і сервіси, такі як постачальники рецептів або інші партнери по доставці. Beerlander не несе відповідальності і не підтверджує і не приймає на себе ніякої відповідальності за зміст або використання цих сторонніх веб-сайтів. Beerlander надає ці посилання тільки для зручності і включення будь-якого посилання не означає схвалення з боку Beerlander. Кожна сторона несе відповідальність за прийняття запобіжних заходів для забезпечення того, щоб всі, що вони вибирають, для власного використання, відповідало їх власним потребам і не містило вірусів або інших шкідливих елементів.


12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Не одна зі сторін не несе відповідальності перед будь-якою іншою стороною за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов'язань за даними договором в силу обставин непереборної сили, які включають, в тому числі, але не обмежуючись, наступні: страйки, несприятливі погодні умови, брак матеріалів, пандемія, епідемію, карантин, війни, вторгнення, дії державного ворога, попередження з боку уряду в зв'язку з надзвичайним станом в країні, заворушеннями, законами, правилами, постановами або наказами урядових або військових властей або загальнодержавної блокуванням служби інтернет в т.п.


13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Вся інформація, документи, логотипи, графіка, зображення, програмне забезпечення та інші матеріали, представлені на цій платформі, є інтелектуальною власністю Beerlander і третіх осіб, де це може бути застосовано («Контент»). Усі товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, торгові найменування, фірмовий одяг, що є на платформі, зареєстровані або не зареєстровані, є власністю Beerlander. Сторони не можуть використовувати, відтворювати або іншим чином відображати будь-які такі товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, торгові найменування, фірмовий одяг без попередньої письмової згоди Beerlander або відповідного власника. Немає ніяких гарантій, непрямих прав, крім випадків, дозволених в цьому Договорі або іншим чином узгоджених в письмовій формі, контент сервісів не може бути скопійований, перевиданий, відображений або переданий без прямого письмового дозволу Beerlander і / або відповідної третьої сторони. Для відображення, копіювання, завантаження і поширення в інформаційних цілях доступного Сторонам контенту, Сторони повинні мати зареєстровані авторські права, згідно з чинним законодавством. Дозвіл автоматично зупиняється, якщо Сторони порушують будь-яке з умов цього договору. Після призупинення дії Сторони погоджуються негайно видалити або відмовитися від будь-якого завантаженого контенту, яким вони володіють. Крім випадків, коли це прямо дозволено Beerlander і / або відповідним третьою особою. Ніщо в послугах не повинно тлумачитися як надання будь-яких ліцензій або продажу права на інтелектуальну власність Beerlander або третіх осіб. Сторони, які користуються послугами визнають виняткову відповідальність за отримання будь-яких таких ліцензійних прав через відповідні канали.

13.2. Інтелектуальна власність на сайт, послуги, платформу належить Beerlander, і всі права належать Beerlander.

13.3. Beerlander надає кожній Стороні, яка використовується сайт, послуги, платформу, обмежену, відкличну, таку, яка не підлягає передачі, ліцензію на використання послуг, сервісів на відповідних пристроях, якими сторона володіє або використовує виключно для особистого споживання в якості кінцевого споживача. Сторона не маєте права (1) змінювати, тиражувати, поширювати, ділитися або іншим чином забезпечувати доступ до платформи і послуг для декількох пристроїв одночасно або (2) продавати, передавати, поширювати і надавати субліцензію на послуги або платформу.

13.4. Сторони погоджуються не змінювати, не створювати похідні роботи, не продавати, не ліцензувати і не використовувати будь-яким способом інтелектуальну власність Beerlander, платформу, сайт або послуги. Сторони погоджуються не відтворювати, не поширювати, не публікувати, не транслювати або відображати будь-яку частину послуг без попередньої письмової згоди Beerlander.

13.5. Сторони погоджуються не обминати і не намагатися обійти будь-які функції безпеки або інші функції сервісу або платформи, призначені для обмеження доступу.

13.6. Сторони погоджуються не збирається і не добувати контент з платформи Beerlander, а також іншим чином непослідовно здійснювати доступ до сервісів і не використовувати їх.14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Цей розділ будь-які суперечки між Сторонами, включаючи, крім іншого, претензії, що виникають з / або пов'язані з будь-яким аспектам відносин між Сторонами, в силу договору, делікту, закону, шахрайства, введення в оману або будь-якого іншого юридичного підґрунтя; претензії, що виникли стосовно даного договору або будь-якого попереднього договору (включаючи, крім іншого, претензії, пов'язані з рекламою); і претензії, які можуть виникнути після припинення дії цього Договору.

14.2. Приймаючи умови даного договору, Сторони погоджуються вирішувати будь-які суперечки з Beerlander наступним чином:

14.2.1 Первинне вирішення спорів: більшість суперечок можна вирішити без звернення до суду. Ви можете зв'язатися з відділом підтримки Beerlander: info@beerlander.com.ua

14.2.2 За виключення судових позовів з інтелектуальної власності, сторони погоджуються докласти всіх зусиль для врегулювання будь-яких суперечок, претензій, питань або розбіжностей безпосередньо через консультації з відділом підтримки Beerlander. Досудове врегулювання спорів є обов'язковою умовою перед зверненням до суду.

14.2.3 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього договору або в зв'язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню відповідно до норм чинного законодавства України.


15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Якщо Покупець робить замовлення через сторонній веб-сайт або додаток, можливо, йому доведеться мати додаток третьої сторони для виконання транзакцій. Будь-які замовлення, подані через такі сторонні сайти або додатки, здійснюються виключно між Покупцем і відповідної третьою стороною, а не Beerlander.

15.2. Цей договір не поширюється на замовлення, розміщені через веб-сайт або додаток третьої сторони. Якщо Покупець використовує сайт третьої сторони або додаток для замовлення в одному з магазинів Продавців, Покупець буде залежати від умов і політики, опублікованої цієї третьою стороною і Beerlander не несе відповідальності за ці умови, політику, дії або бездіяльності цих третіх сторін.

15.3. Якщо будь-яке положення цього договору буде визнано судом недійсним, незаконним або таким, що не має юридичної сили, він повинен бути приведений у відповідність до чинного законодавства або скасовано. При цьому таке положення не впливає на дійсність даного договору в цілому і інших його положень.

15.4.Дані умови використання вступають в силу, коли Сторони вперше використовують платформу, сайт Beerlander або, коли приймають дані умови в електронному вигляді, в залежності від того, що настане раніше.

15.5. Кожна Сторона може відмовитися від даних умов в будь-який час з будь-якої причини або без причини, попередньо повідомивши про це іншу сторону за 3 (три) календарні дні, або негайно.

15.6. Після направлення повідомлення про припинення, дія акаунту буде негайно припинена. Сторони погоджуються, що умова про можливість припинення даного договору є справедливою і правомірною. Якщо інше не зазначено в цьому Договорі, не одна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за будь-які витрати або збитки, що виникли в результаті припинення дії цього Договору.

15.7. Положення цього Договору, які за своїм характером виходять за рамки прийнятного строку закінчення або іншого припинення дії цього Договору, залишаються в силі до тих пір, поки не будуть виконані всі зобов'язання.

15.8. Даний договір разом з будь-якими іншими Договорами між Сторонами (в т.ч. договір про послуги доставки між Beerlander і особою, що здійснює доставку) та повідомлення про конфіденційність Beerlander, є повним договором і містить загальне розуміння щодо умов використання послуг і замінює попередні, одночасні або додаткові повідомлення.


16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

16.1. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

16.2. Крім випадків, коли Beerlander явно передбачає інше, всі публікації, коментарі, відгуки, інформація або контент, відправлені Сторонами сервісами або через сервіси або в зв'язку з ними («Відгуки»), не є конфіденційними, і Beerlander може вільно використовувати такі відгуки на необмеженій основі.

16.3. Кожна сторона, яка залишає відгук, надає Beerlander безкоштовну, безстрокову, безвідкличну, передану, субліцензійну, всесвітню ліцензію, невиключне право, і всі інші права, необхідні для включення і використання таких відгуків і публікацій в будь-яких розумних цілях.

16.4. Використовуючи послуги Beerlander, Сторони дають згоду на збір, обробку та використання особистих даних, які вони надають Beerlander.

16.5. Beerlander може надати контактну інформацію Сторін конкретного магазину (Продавцю) або кур'єру виключно в цілях зв'язку з транзакції або замовлення. Магазин, продавець і / або кур'єр несе відповідальність за збереження конфіденційності контактної інформації Покупця, включаючи, крім іншого, відмову від продажу контактної інформації або її використання в майбутніх рекламних цілях.

16.6. Погоджуючись з умовами цього договору, Сторони погоджуються з тим, що всі повідомлення від Beerlander, що стосуються використання або доступу до платформи, сайту, можуть бути надані або доступні Сторонам в електронному вигляді по електронній пошті, повідомленнями «всередині платформи» або шляхом публікації повідомлень на платформі або через текстове повідомлення по телефону, як зазначено нижче. Згода Сторін на отримання повідомлень і підтримки зв'язку в електронному вигляді, а також згоду Сторін на це, поширюється на всі взаємодії та транзакції з Beerlander і нашими контрагентами, які стосуються використання платформи і доступу до неї.

16.7. Для цілей операцій зі службами або конкретної транзакції Сторони погоджуються приймати текстові повідомлення і телефонні дзвінки по контактними даними і номерами телефонів, які вони повідомили службам обслуговування, а також електронні листи на адресу електронної пошти, наданою службам, а також письмову кореспонденцію на адресу, надану Сторонами . Такі повідомлення можуть бути відправлені Beerlander і його сторонніми постачальниками послуг і особами, які здійснюють доставку. Сторони не можуть використовувати сервіси, не погодившись отримувати такі повідомлення.

16.8. З метою рекламних повідомлень Сторони можуть в будь-який час відмовитися від рекламних повідомлень від Beerlander. В іншому випадку Сторони можуть приймати повідомлення, електронні листи або письмові повідомлення на зазначені контактні дані.

16.9. Для текстових повідомлень Сторони можуть обмежити отримання push-повідомлень, змінивши вигляд мобільного пристрою. Beerlander може відправляти чотири або менше текстових повідомлень в місяць, якщо інше не зазначено при підписці. Сторони можуть відмовитися від отримання текстових повідомлень в будь-який час, відповівши на повідомлення «Відмова». Сторони можуть отримувати тільки підтверджують повідомлення. Можуть застосовуватися тарифи на передачу повідомлень і даних.

16.10. Для повідомлень електронної пошти Beerlander може відправляти десять або менше повідомлень електронної пошти в місяць. Сторони можуть відмовитися від отримання повідомлень електронної пошти в будь-який час, слідуючи інструкціям в електронному листі.


17. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

17.1. Якщо у Сторін є будь-які питання з приводу цього договору або Сторони хочуть отримати дозвіл на використання будь-якого контенту, адреса для зв'язку з Beerlander: info@beerlander.com.ua